Shrine & Temple in Japan Clips

These are short clips for Instagram. Beautiful Shrine & Temple in Tokyo, Osaka, Japan.

MEIJI JINGU / TOKYO
AKASAKA HIKAWA JINJYA / TOKYO
KANDA MYOJIN / TOKYO
SUMIYOSHI TAISHA / OSAKA
SHITENNO-JI / OSAKA
OSAKA TENMANGU / OSAKA